Wyznacz 5 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=10 i r=2

Aby wyznaczyć 5 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=10 i różnica r ciągu wynosi 2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{5} $:

$ a_{5}= 10 + ( 5 - 1) * (2) $

$ a_{5}= 10 + ( 4) * (2) $

$ a_{5}= 10 + ( 8) $

$ a_{5}= 18 $Rozwiązanie: $ a_{5} = 18 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady