Wyznacz 5 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=25 i r=-2

Aby wyznaczyć 5 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=25 i różnica r ciągu wynosi -2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{5} $:

$ a_{5}= 25 + ( 5 - 1) * (-2) $

$ a_{5}= 25 + ( 4) * (-2) $

$ a_{5}= 25 + ( -8) $

$ a_{5}= 17 $Rozwiązanie: $ a_{5} = 17 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady