Wyznacz 2 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=25 i r=-2

Aby wyznaczyć 2 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=25 i różnica r ciągu wynosi -2 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{2} $:

$ a_{2}= 25 + ( 2 - 1) * (-2) $

$ a_{2}= 25 + ( 1) * (-2) $

$ a_{2}= 25 + ( -2) $

$ a_{2}= 23 $Rozwiązanie: $ a_{2} = 23 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady