Liczba permutacji zbioru 11 - elementowego

Aby określić ilość permutacji zbioru 11-elementowego stusujemy następujący wzór:

$ P_n = {n!} $

n - ilość elementów zbioru

W naszym przypadku mamy:

$ P_n = 11! $ $ = 1$ $ * 2 $ $ * 3 $ $ * 4 $ $ * 5 $ $ * 6 $ $ * 7 $ $ * 8 $ $ * 9 $ $ * 10 $ $ * 11 $ $ = 39916800 $

$ P_{11} = 39916800 $

Podziel się rozwiązaniem: