Permuatacje - kalkulator

Permutacją zbioru n-elementowego nazywamy każdy n-wyrazowy ciąg utworzony ze wszystkich elementów tego zbioru.
Permutacja to każde ustawienie wszystkich elementów zbioru w dowolnej kolejności.
Np. z trzech danych elementów: a, b, c, można utworzyć następujące permutacje:
{a, b, c}, {a, c, b}, {b, a, c}, {b, c, a}, {c, a, b}, {c, b, a}.

Liczbę permutacji zbioru n-elementowego określamy wzorem:
$ P_n = {n!} $


Podaj wielkość zbioru do wyznaczenia ilości permutacji:

   ilość elementów zbioru (n)