Liczba permutacji zbioru 24 - elementowego

Aby określić ilość permutacji zbioru 24-elementowego stusujemy następujący wzór:

$ P_n = {n!} $

n - ilość elementów zbioru

W naszym przypadku mamy:

$ P_n = 24! $ $ = 1$ $ * 2 $ $ * 3 $ $ * 4 $ $ * 5 $ $ * 6 $ $ * 7 $ $ * 8 $ $ * 9 $ $ * 10 $ $ * 11 $ $ * 12 $ $ * 13 $ $ * 14 $ $ * 15 $ $ * 16 $ $ * 17 $ $ * 18 $ $ * 19 $ $ * 20 $ $ * 21 $ $ * 22 $ $ * 23 $ $ * 24 $ $ = 6.20448401733E+23 $

$ P_{24} = 6.20448401733E+23 $

Podziel się rozwiązaniem: