Kombinacje - kalkulator

Kombinacja pozwala policzyć na ile sposobów można wybrać k elementów z n elementowego zbioru.
Do obliczeń wykorzystamy następujący wzór:
$C_n^k = \frac{n!}{k!*(n-k)!} $

Podaj wielkość zbioru i ilość elementów do wyboru z tego zbioru:

   ilość elementów zbioru (n)
   ilość wybieranych elementów (k)

Kombinacje - kalkulator - przykłady