Wariacje bez powtórzeń - kalkulator

k-wyrazową wariacją bez powtórzeń ze zbioru n-elementowego nazywamy każdy k-wyrazowy ciąg o różnych wyrazach, gdzie każdy wyraz należy do n-elementowego zbioru.

Liczba wszystkich k-wyrazowych wariacji bez powtórzeń ze zbioru n-elementowego jest równa:
$ V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} $


Podaj wielkość zbioru i ilość elementów wariacji bez powtórzeń:

   ilość elementów zbioru (n)
   ilość elementów wariacji bez powtórzeń(k)

Wariacje bez powtórzeń - kalkulator - przykłady