Wariacje z powtórzeniami - kalkulator

Wariacją z powtórzeniami k-wyrazową zbioru n-elementowego nazywamy k-wyrazowy ciąg elementów tego zbioru (dowolny element może wystąpić wielokrotnie w ciągu). Dodatkowo kolejność elementów ma znaczenie.

Dla przykładu z trzech danych elementów: a, b, c, można utworzyć następujące dwuelementowe wariacje z powtórzeniami: {a, a}, {a, b}, {a, c}, {b, a}, {b, b}, {b, c}, {c, a}, {c, b}, {c, c}.

Liczba wszystkich k-wyrazowych wariacji z możliwymi powtórzeniami zbioru n-elementowego jest równa:
$W_n^k = n^k $


Podaj wielkość zbioru i ilość elementów wariacji:

   ilość elementów zbioru (n)
   ilość elementów wariacji (k)

Wariacje z powtórzeniami - kalkulator - przykłady