Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dla 351 i 576

Aby wyznaczyć NWW dla liczby 351 i 576 musimy rozłożyć na czynniki pierwsze każdą z podanych liczb. Teraz wybieramy czynniki, które wystąpiły conajmniej jeden raz przy rozkładzie podanych liczb.

351:         33313
576:   22222233  
NWW:   22222233313


NWW dla liczb 351 i 576 to:   2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 13 = 22464

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady