Pierwiastkowanie

Podaj stopień pierwiastka i wartość pod pierwiastkiem: