Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Jak obliczyć Najmniejszą Wspólna Wielokrotność (NWW)?

Podaj liczby naturalne oddzielone spacjami do wyznaczenia NWW:

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) - przykłady