Potęgowanie

Podaj podstawę i wykładnik potęgi:

Potęgowanie - przykłady