Największy wspólny dzielnik (NWD)

Podaj liczby naturalne oddzielone spacjami do wyznaczenia NWD: