Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dla 252 i 147

Aby wyznaczyć NWW dla liczby 252 i 147 musimy rozłożyć na czynniki pierwsze każdą z podanych liczb. Teraz wybieramy czynniki, które wystąpiły conajmniej jeden raz przy rozkładzie podanych liczb.

252:   22337 
147:     3 77
NWW:   223377


NWW dla liczb 252 i 147 to:   2 x 2 x 3 x 3 x 7 x 7 = 1764

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady