Wykresy funkcji trygonometrycznych


Na wykresie poniżej wykres funkcji trygonometrycznej y=sin(2x^2)-x. W polu w prawym górnym rogu istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej funkcji trygonometrycznej a nawet kilku na jednym wykresie.