Wykresy funkcji cyklometrycznych


Sprawdź poniżej przykładowy wykres funkcji cyklometrycznej y=acos(x^2). Pamiętaj, że w prawym górnym rogu istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej funkcji cyklometrycznej.