gdzie jesteś: Start

Wykresy online - opis

Funkcja Opis funkcji
E Liczba Euler'a (ok. 2.718)
LN2 Logarytm naturalny z 2 (ok. 0.693)
LN10 Logarytm naturalny z 10 (ok. 2.302)
LOG2E Logarytm o podstawie 2 z E (ok. 1.442)
LOG10E Logarytm o podstawie 10 z E (ok. 0.434)
PI Wartość liczby PI (ok. 3.14)
SQRT1_2 Pierwiastek kwadratowy z 1/2 (ok. 0.707)
SQRT2 Pierwiastek kwadratowy z 2 (ok. 1.414)
abs(x) Wartość bezwzględna z x
acos(x) Zwraca wartość funkcji arcus cosinus z x, w radianach
asin(x) Zwraca wartość funkcji arcus sinus z x, w radianach
atan(x) Zwraca wartość funkcji arcus tangens z x jako wartość liczbową pomiędzy -PI/2 i PI/2 radianów
ceil(x) Zwraca wartość całkowitą z liczby x - wartość zaokrąglona do góry
cos(x) Zwraca wartość cosinus z x (x w radianach)
exp(x) Zwraca wartość liczby Ex
floor(x) Zwraca liczbę całkowitą z x - liczba zaokrąglona do dołu
log(x) Logarytm o podstawie E z x
sin(x) Wartość sinus z x
sqrt(x) Pierwiastek kwadratowy z x
tan(x) Tangens kąta x