Obliczanie procentu z danej liczby

Aby obliczyć procent z danej liczby, to neleży pomnożyć procent przez tą liczbę. Na początek należy jednak zamienić procent na ułamek.

Wprowadź ilość procent i liczbę do obliczeń:

  %
  dana liczba