Obliczanie liczby mając dany jej procent

Jednym z najbardziej zrozumiałych rozwiązań jest utworzenie odpowiedniej proporcji i na jej podstawie obliczenie niewiadomej.
np. dla zadania "Oblicz liczbę, której 10% jest równe 8" mamy:

x - szukana liczba

100% - x
  10% - 8

stąd otrzymujemy, że x=(8*100%)/10%

Oblicz liczbę, której
% jest równe