Dzielenie pisemne 720 : 24

030
720:24
-0
72
-72
00
-0
0

Wynik dzielenia: 720 : 24 = 30

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady