Odejmowanie pisemne

Podaj wartości do wykonania odejmowania:
-