Dzielenie pisemne

Podaj wartości do wykonania dzielenia sposobem pisemnym:
: