Pochodne funkcji trygonometrycznych

Obsługujemy następujące funkcje trygonometryczne:
sin(x), cos(x), tan(x), arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arsinh(x), sqrt(x), sqrt(3, x + 1), ln(x), log(8, x^2), abs(x), e^(x+1), (x - 1) / (y + 1), pi

Aby obliczyć pochodną funkcji f(x) wprowadż w polu poniżej swoją funkcje, np. sin(x)+cos(2x). Poniżej znajdziesz spis przykładowych funkcji trygonometrycznych.

f(x)=

Pochodne funkcji trygonometrycznych - przykłady