Liczba permutacji zbioru 9 - elementowego

Aby określić ilość permutacji zbioru 9-elementowego stusujemy następujący wzór:

$ P_n = {n!} $

n - ilość elementów zbioru

W naszym przypadku mamy:

$ P_n = 9! $ $ = 1$ $ * 2 $ $ * 3 $ $ * 4 $ $ * 5 $ $ * 6 $ $ * 7 $ $ * 8 $ $ * 9 $ $ = 362880 $

$ P_{9} = 362880 $

Podziel się rozwiązaniem: