Liczba permutacji zbioru 6 - elementowego

Aby określić ilość permutacji zbioru 6-elementowego stusujemy następujący wzór:

$ P_n = {n!} $

n - ilość elementów zbioru

W naszym przypadku mamy:

$ P_n = 6! $ $ = 1$ $ * 2 $ $ * 3 $ $ * 4 $ $ * 5 $ $ * 6 $ $ = 720 $

$ P_{6} = 720 $

Podziel się rozwiązaniem: