Liczba permutacji zbioru 4 - elementowego

Aby określić ilość permutacji zbioru 4-elementowego stusujemy następujący wzór:

$ P_n = {n!} $

n - ilość elementów zbioru

W naszym przypadku mamy:

$ P_n = 4! $ $ = 1$ $ * 2 $ $ * 3 $ $ * 4 $ $ = 24 $

$ P_{4} = 24 $

Podziel się rozwiązaniem: