Liczba permutacji zbioru 3 - elementowego

Aby określić ilość permutacji zbioru 3-elementowego stusujemy następujący wzór:

$ P_n = {n!} $

n - ilość elementów zbioru

W naszym przypadku mamy:

$ P_n = 3! $ $ = 1$ $ * 2 $ $ * 3 $ $ = 6 $

$ P_{3} = 6 $

Podziel się rozwiązaniem: