Liczba permutacji zbioru 2 - elementowego

Aby określić ilość permutacji zbioru 2-elementowego stusujemy następujący wzór:

$ P_n = {n!} $

n - ilość elementów zbioru

W naszym przypadku mamy:

$ P_n = 2! $ $ = 1$ $ * 2 $ $ = 2 $

$ P_{2} = 2 $

Podziel się rozwiązaniem: