Liczba permutacji zbioru 15 - elementowego

Aby określić ilość permutacji zbioru 15-elementowego stusujemy następujący wzór:

$ P_n = {n!} $

n - ilość elementów zbioru

W naszym przypadku mamy:

$ P_n = 15! $ $ = 1$ $ * 2 $ $ * 3 $ $ * 4 $ $ * 5 $ $ * 6 $ $ * 7 $ $ * 8 $ $ * 9 $ $ * 10 $ $ * 11 $ $ * 12 $ $ * 13 $ $ * 14 $ $ * 15 $ $ = 1307674368000 $

$ P_{15} = 1307674368000 $

Podziel się rozwiązaniem: