Najwiekszy wspólny dzielnik (NWD) dla 15 i 2

Aby wyznaczyć NWD dla liczb 15 i 2 musimy rozłożyć na czynniki pierwsze każdą z podanych liczb. Następnie wybieramy wszystkie powtórzenia czynników dla każdej liczby, a następnie je mnożymy.

15:    35
2:   2  
NWD:      


NWD dla liczb 15 i 2 to:   1Podziel się rozwiązaniem: