Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dla 70 i 71

Aby wyznaczyć NWW dla liczby 70 i 71 musimy rozłożyć na czynniki pierwsze każdą z podanych liczb. Teraz wybieramy czynniki, które wystąpiły conajmniej jeden raz przy rozkładzie podanych liczb.

70:   257 
71:      71
NWW:   25771


NWW dla liczb 70 i 71 to:   2 x 5 x 7 x 71 = 4970

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady