Wyznacz sumę 487-elementowego ciągu geometrycznego gdzie a1=3 i q=2

Aby wyznaczyć sumę 487-elementowego ciągu geometrycznego, gdzie a1=3 i q=487 stosujemy następujący wzór:

$ S_n = a_1 * \frac{1-q^n}{1-q} $

Obliczamy sumę ciągu geometrycznego $ S_{487} $:

$ S_{487}= 3 * \frac{1-( 2^{487} )} {1-(2)} $

$ S_{487}= 3 * \frac{1-( 3.9958381444E+146)} {1-(2)} $

$ S_{487}= 3 * \frac{-3.9958381444E+146} {-1} $

$ S_{487}= \frac{3*(-3.9958381444E+146)} {-1} $

$ S_{487}= \frac{-1.19875144332E+147} {-1} $

$ S_{487}= 1.19875144332E+147 $Rozwiązanie: $ S_{487} = 1.19875144332E+147 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady