Wyznacz sumę 4-elementowego ciągu geometrycznego gdzie a1=-1 i q=-2

Aby wyznaczyć sumę 4-elementowego ciągu geometrycznego, gdzie a1=-1 i q=4 stosujemy następujący wzór:

$ S_n = a_1 * \frac{1-q^n}{1-q} $

Obliczamy sumę ciągu geometrycznego $ S_{4} $:

$ S_{4}= -1 * \frac{1-( -2^{4} )} {1-(-2)} $

$ S_{4}= -1 * \frac{1-( 16)} {1-(-2)} $

$ S_{4}= -1 * \frac{-15} {3} $

$ S_{4}= \frac{-1*(-15)} {3} $

$ S_{4}= \frac{15} {3} $

$ S_{4}= 5 $Rozwiązanie: $ S_{4} = 5 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady