Wyznacz sumę 25-elementowego ciągu geometrycznego gdzie a1=1 i q=2

Aby wyznaczyć sumę 25-elementowego ciągu geometrycznego, gdzie a1=1 i q=25 stosujemy następujący wzór:

$ S_n = a_1 * \frac{1-q^n}{1-q} $

Obliczamy sumę ciągu geometrycznego $ S_{25} $:

$ S_{25}= 1 * \frac{1-( 2^{25} )} {1-(2)} $

$ S_{25}= 1 * \frac{1-( 33554432)} {1-(2)} $

$ S_{25}= 1 * \frac{-33554431} {-1} $

$ S_{25}= \frac{1*(-33554431)} {-1} $

$ S_{25}= \frac{-33554431} {-1} $

$ S_{25}= 33554431 $Rozwiązanie: $ S_{25} = 33554431 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady