Wyznacz iloraz ciągu geometrycznego dla a1=32 i a4=-4

Aby wyznaczyć iloraz ciągu geometrycznego, gdzie a1=32 i a4=-4 stosujemy wzór otrzymany z przekształcenia wzoru na n-ty wyraz ciągu:

$ q^{n-k} = \frac{a_n}{a_k}$

Wyznaczamy iloraz q:

$ q^{1-4}= \frac{ 32 }{ -4 } $

$ q^{-3}= \frac{ 32 }{ -4 } $

$ \frac {1}{q^{3}}= \frac{ 32 }{ -4 } $

$ q^{3}= \frac{ -4 }{ 32 } $

$ q^{3}= -0.125 $

$ q = \sqrt[3]{-0.125} $

$ q = NAN \lor q = -NAN$Rozwiązanie: iloraz $ q = NAN $ lub $ q = - NAN $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady