Wyznacz różnicę ciągu arytmetycznego dla a3=4 i a2=7

Aby wyznaczyć różnicę ciągu arytmetycznego, gdzie a3=4 i a2=7 stosujemy następujący wzór:

$ r = \frac{a_n - a_k}{n-k}$

Wyznaczamy różnicę r:

$ r= \frac{ 4 - (7)} {3- (2)} $

$ r= \frac{ -3} {1} $

$ r= -3 $Rozwiązanie: różnica $ r = -3 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady