Wyznacz różnicę ciągu arytmetycznego dla a36=39 i a28=38

Aby wyznaczyć różnicę ciągu arytmetycznego, gdzie a36=39 i a28=38 stosujemy następujący wzór:

$ r = \frac{a_n - a_k}{n-k}$

Wyznaczamy różnicę r:

$ r= \frac{ 39 - (38)} {36- (28)} $

$ r= \frac{ 1} {8} $

$ r= 0.125 $Rozwiązanie: różnica $ r = 0.125 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady