Wyznacz różnicę ciągu arytmetycznego dla a2=5 i a1=3

Aby wyznaczyć różnicę ciągu arytmetycznego, gdzie a2=5 i a1=3 stosujemy następujący wzór:

$ r = \frac{a_n - a_k}{n-k}$

Wyznaczamy różnicę r:

$ r= \frac{ 5 - (3)} {2- (1)} $

$ r= \frac{ 2} {1} $

$ r= 2 $Rozwiązanie: różnica $ r = 2 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady