Wyznacz różnicę ciągu arytmetycznego dla a2=2 i a4=4

Aby wyznaczyć różnicę ciągu arytmetycznego, gdzie a2=2 i a4=4 stosujemy następujący wzór:

$ r = \frac{a_n - a_k}{n-k}$

Wyznaczamy różnicę r:

$ r= \frac{ 2 - (4)} {2- (4)} $

$ r= \frac{ -2} {-2} $

$ r= 1 $Rozwiązanie: różnica $ r = 1 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady