Wyznacz 5 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=-3 i r=7

Aby wyznaczyć 5 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=-3 i różnica r ciągu wynosi 7 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{5} $:

$ a_{5}= -3 + ( 5 - 1) * (7) $

$ a_{5}= -3 + ( 4) * (7) $

$ a_{5}= -3 + ( 28) $

$ a_{5}= 25 $Rozwiązanie: $ a_{5} = 25 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady