Wyznacz 4 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=-3 i r=7

Aby wyznaczyć 4 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=-3 i różnica r ciągu wynosi 7 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{4} $:

$ a_{4}= -3 + ( 4 - 1) * (7) $

$ a_{4}= -3 + ( 3) * (7) $

$ a_{4}= -3 + ( 21) $

$ a_{4}= 18 $Rozwiązanie: $ a_{4} = 18 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady