Wyznacz 23 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=4 i r=3

Aby wyznaczyć 23 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=4 i różnica r ciągu wynosi 3 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{23} $:

$ a_{23}= 4 + ( 23 - 1) * (3) $

$ a_{23}= 4 + ( 22) * (3) $

$ a_{23}= 4 + ( 66) $

$ a_{23}= 70 $Rozwiązanie: $ a_{23} = 70 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady