Wyznacz 2 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=-3 i r=7

Aby wyznaczyć 2 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=-3 i różnica r ciągu wynosi 7 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{2} $:

$ a_{2}= -3 + ( 2 - 1) * (7) $

$ a_{2}= -3 + ( 1) * (7) $

$ a_{2}= -3 + ( 7) $

$ a_{2}= 4 $Rozwiązanie: $ a_{2} = 4 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady