Wyznacz 1 wyraz ciągu arytmetycznego gdzie a1=-3 i r=7

Aby wyznaczyć 1 wyraz ciągu arytmetycznego, gdzie a1=-3 i różnica r ciągu wynosi 7 stosujemy następujący wzór:

$ a_n = a_1+(n-1)*r$

Wyznaczamy wyraz $ a_{1} $:

$ a_{1}= -3 + ( 1 - 1) * (7) $

$ a_{1}= -3 + ( 0) * (7) $

$ a_{1}= -3 + ( 0) $

$ a_{1}= -3 $Rozwiązanie: $ a_{1} = -3 $

Podziel się rozwiązaniem:

Wybrane przykłady